+40744 665 423 radu.tant@versorsibiu.ro

Servicii joasă și medie tensiune din portofoliul Versor SRL

Executare instalații electrice de joasă tensiune

 •   Branşamente electrice aeriene si subterane
  •  Instalaţii electrice de iluminat interior si exterior
  •  Instalaţii electrice de iluminat şi prize
  •  Instalaţii electrice de forţă
  •  Instalaţii electrice de curenţi slabi
  •  Instalaţii de comandă control
  •  Instalaţii de legare la pământ
  •  Instalaţii de protecţie contra supratensiunilor atmosferice
  •  Echipare tablouri electrice

Încercări şi verificari instalații electrice

Verificarea protecției împotriva atingerii directe a părților aflate normal sub tensiune

 • Verificarea carcaselor de protecție
 • Verificarea integrității izolației aparente
 • Verificarea integrității îngrădirilor

Verificarea protecției împotriva atingerilor indirecte a părților care în mod normal nu sunt sub tensiune

 • Verificarea separării conductorului neutru (N) de conductorul de protecție (PE)
 •   Verificarea inexistenţei întreruperilor pe conductoarele PE și PEN
 • Verificarea continuității legăturii echipamentelor la conductorul de protecție (PE)
 •   Verificarea legării la pământ a barelor PE
 •   Verificarea existenței siguranțelor fuzibile și verificarea funcţionării elementelor de protecție la scurtcircuit (siguranțe fuzibile, întrerupătoare automate)
 •   Verificarea funcționării protecției la deconectarea (semnalizarea) sectorului defect (pus la masă/pământ), inclusiv protecția automată la curenți de defect (diferențiali)
 •   Verificarea marcajului conductoarelor de protecție
 •   Verificarea existenței legăturilor de protecție la tablourile de distribuție, utilaje si prize
 •   Verificarea existenței măsurilor suplimentare de protecție
 •   Verificarea strângerii șuruburilor de îmbinare de pe circuitele conductoarelor de protecție și asigurarea acestora împotriva deșurubării
 •   Verificarea conectarii unui singur conductor de proteţie la un şurub
 •   Verificarea continuității legăturilor de protecție de la masele echipamentelor până la prizele de pământ
 •   Verificarea rezistenței de dispersie la pământ a maselor echipamentelor electrice
 •   Verificarea continuității legăturilor de echipotențializare
 •   Verificarea corodării electrozilor prizelor artificiale de pământ

Verificarea protecției prin izolare suplimentară – clasa II de protecţie

Verificarea protecției prin alimentarea la tensiune foarte joasă – clasa III de protecţie

Verificarea protecției prin separare – clasa zero de protecţie

 Încercarea instalaţiilor electrice de joasă si medie tensiune

• Încercarea continuităţii conductoarelor circuitelor electrice
• Măsurarea rezistenţelor de izolaţie ale circuitelor instalaţiei electrice
• Măsurarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de legare la pământ
• Încercarea protecţiei TFJS (tensiune foarte joasă de securitate) sau TFJP (tensiune foarte joasă de protecţie)
• Măsurarea rezistențelor/impedanțelor izolațiilor pardoselilor și pereților
• Încercarea protecției prin întreruperea automată a alimentării
• Încercarea protecției suplimentare
• Încercarea polarităţii
• Încercarea secvenței succesiunii fazelor
• Încercări funcționale
• Încercarea la cădere de tensiune
• Încercarea cu tensiune mărită

Echipamente încercate

• Întrerupatoare si disjunctoare  electrice
• Contactoare electrice
• Relee de protecţie
• Siguranţe automate
• Siguranţe fuzibile
• Condensatoare pentru îmbunataţirea factorului de putere
• Tablouri electrice de distribuţie de 0,4 kV
• Instalaţii de comandă-control
• Instalaţii de legare la pământ
• Instalaţii de protecţie contra supratensiunilor atmosferice
• Transformatoare de masură de medie si joasă tensiune
• Transformatoare de putere de medie si joasă tensiune

Lucrări de reparații

 • Înlocuirea radiatoarelor si a bateriilor de răcire
 • Repararea si înlocuirea vanelor
 • Înlocuirea garniturilor de etanșare
 • Înlocuirea pompelor de recirculare a uleiului
 • Înlocuirea releului Buchholz
 • Înlocuirea releului de protecție a comutatorului de reglaj sub sarcină
 • Înlocuirea indicatoarelor de nivel ulei
 • Înlocuirea indicatoarelor de circulație a uleiului
 • Înlocuirea conservatorului
 • Instalarea sistemului ATMOSEAL
 • Vopsirea cuvei si anexelor transformatorului
 • Curățirea interioară si exterioară a bateriilor de răcire

Lucrări de revizie

 • Revizia comutatorului de reglaj sub sarcină
  •  Revizia releelor de protecție
  •  Revizia conservatorului
  •  Revizia trecerilor izolante
  •  Revizia indicatoarelor nivelului de ulei
  •  Revizia indicatoarelor de circulație a uleiului
  •  Revizia circuitelor electrice aferente transformatorului
  •  Revizia bateriilor de răcire

Contact pentru servicii electrice:

Radu Ţânţ : +40 746 575 915

radu.tant@versorsibiu.ro

Servicii joasă și medie tensiune din portofoliul Versor SRL